tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Fake Chinese meaning for little dick
Sam has a ting pao pao
viết bởi Josh 17 Tháng hai, 2004