tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The act of stimulating the female clitoris
Hey dude, I was tingling the bean last night, Barbara loved it!
viết bởi Lauruss 08 Tháng chín, 2013