Top Definition
To gradually steal all the possessions out of a friend or neighbor's house by borrowing and not returning.
Julia: Can I borrow this?

Ilana: Stop trying to tingo all my stuff!
viết bởi bcsoccergame09 20 Tháng mười hai, 2009
"When the presence of multiple girls of a certain attractiveness level influences the attractiveness level of a different girl inserted into the group."

Or tingo effect
Guy#1: see that hot girl standing over there with her friends by the bar
Guy#2: she really only average, she is using the tingo effect
viết bởi Malcolm & Jason 18 Tháng tư, 2014
A Finger
I have 5 Tingos on each hand.
viết bởi tamper 05 Tháng mười, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×