tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
Alright, not bad, safe, cool.
That girls not that dett, she's tingsy though
viết bởi Tingser 23 Tháng bảy, 2003
 
2.
Ok better than good ie cool
Its all tingsy
viết bởi Tingser 23 Tháng bảy, 2003