tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A drunken fat woman who hooks up at a bar...
"Look at that Johnny with that tipsy pig, he's gonna regret that tomorrow.
viết bởi Tmag415 22 Tháng năm, 2013