tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Tiq
Also "The 'tiq"; Short for hpnotiq, a popular and destinctive alcoholic beverage.
"Say, Jerome, let's roll down to the club and sip on the 'Tiq!"
viết bởi bib4tuna 07 Tháng mười một, 2007