tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Pharmacist's gansta ass r00ts nigguh
U HEAR TIRADO'S GANGSTA ASS HISTORY MAN?!!?!
viết bởi alienfromhell 11 Tháng mười, 2008
 
2.
El cookie can be terrifing... better known as Ferny.
He can make you poop your pants and dance at the same time to the YMCA.

he likes penis.

karlos Ruiz sucks on Tirado all night long.
viết bởi juicy12344444 23 Tháng tám, 2008