tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A slans shortening of "It is rather"
Man 1: The mic is on.
Man 2: Tisra.
viết bởi JimBob MacGregor 14 Tháng sáu, 2003

Words related to Tisra

crazee manpur