tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The study of tits.
I am going to grad. school for titology; yeah, like the female organ.
viết bởi taycar 29 Tháng một, 2011