tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A really nice big pair of boobs.
"Man look at those titonics, you could go skiing down them", said by peanut on the Jeff Dunham Christmas Special
viết bởi Jazana 01 Tháng hai, 2009