tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
The area or space between breasts
Damnn! that girl has a huge titoris to go with those fat rolls.
viết bởi ShmiggenbottomMan 02 Tháng mười hai, 2010