Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Calling 'under the gun' in poker
What did you just do?!
I Gibbonsed!

I think he's going to Gibbons!
viết bởi xYB- 12 Tháng tư, 2010
4 0