tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Failing to be funny.
What is white and runs through the desert?
A herd of yoghurt

That is To Gijs
viết bởi Zoplano 01 Tháng sáu, 2010