tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
(V) to kill a dog
That scene in, "I Am Legend" where he had to vick his dog was brutal.
viết bởi Stanton Moore 15 Tháng tư, 2010