tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
To smoke marijuana.
This network is crashing and I'm done for the day--to the Cloud!
viết bởi stephjd 17 Tháng năm, 2011