tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The Supreme Being. Can only be killed by plasticine
"Lo it is the Toastmold!
viết bởi Toastmold 02 Tháng tám, 2003