tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To be a snky snky son-of-a-bitch
That fucking hatch was spraying, I knew it... toda style
viết bởi UBRF 23 Tháng ba, 2004