tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a alcoholic mixed drink made from apple juice, vodka, and frozen rasberries.
" Monica, can you make a Toddler Cocktail."
viết bởi Coastie Wifey 18 Tháng tư, 2010