Top Definition
If someone takes a fattening food and intentionally makes the food more fattening.
Man 1: Hey man, I'm gonna make a peanut butter and Nutella sandwich, instead of bread, I will use pancakes.

Man 2: Woaaahh man, that's Tofat!
viết bởi FaCtcaPmTp 05 Tháng chín, 2011
A verb used instead of any other offending verb when insulting someone for something they didn't even do, or that you have no proof of.

Is conjugated as such:
I - fat/am fatting
you - fat/are fatting
he/she - fat/is fatting
they - fat/are fatting
1. Omigod, stop fatting everywhere!
2. Fatting?
1. You know, the verb "to Fat"
viết bởi Madam Ann O. Nymous 28 Tháng bảy, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×