tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Guys who like to have sex with Asians
My friend Craig is a Tofu Smasher
viết bởi tONE lOC 28 Tháng ba, 2013