tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The act of smoking marijuana while having sex.
Dude, I did the tokie pokie with my girl last night.
viết bởi Joey Kittel 09 Tháng mười một, 2009