tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Butt sex, sex in the butt, anal penetration, ass rape.
"Dude, my girlfriend was so fucking drunk last night. Tom said hi!"
viết bởi Pickleburger. 11 Tháng chín, 2011