tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Acting as if you were the world reknowned fscktard, Tom Anderson.
Damnit, Travis, you're being fscking Tomesque tonight!
viết bởi B4K35 29 Tháng một, 2005