Top Definition
Adjective, Used when describing something really fucking cool. Much better than tops. Also can be used when someone or something is number one or top tier.
guy1- Hey man how was that party last night?
guy2- Dude you have no idea! It was Topps!
guy1- O shit.

or
guy1- Is that team good?
guy2- Yeah bro, they are fucking Topps.
guy1- O shit.
#tops #best #awesome #cool #chill #bro #sweet #good #great #crazy #ill #number 1
viết bởi JTMVP 14 Tháng ba, 2011
Trespassing On Private Property
hey, i'm bored, wanna t.o.p.p.?

As a verb:
Hey dude, wanna go t.o.p.ping later, i need a boost of adreanaline.
#trespassing #sneaking #teenagerism #boredom #t.o.p.p.
viết bởi Topper joe 19 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×