tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A mystical super-hero with no limbs or head. By day, he is the heavy metal rock drummer sensation, El Toroso Man, by night he is the super-hero, Torso-Man.
"Flying frosted fuck, it's Torso-Man to save the day!"
viết bởi Lat 07 Tháng một, 2003