tìm từ bất kỳ, như là cum:
 
1.
When you shove your toung in and out of a girl's pussy.
that lesbian was toung fucking me all night long!
viết bởi mrevand6 18 Tháng một, 2010