tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
LOSER:)
Man that guy is such a toupsey. >:)
viết bởi captainbuffy 22 Tháng ba, 2011