tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Tovarisch Is The Russian Word For Comrade
Dasvidanya Tovarisch
viết bởi Rebel Sentry 02 Tháng mười, 2009