tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The act of being random beyond all human capacity.
You are seriously "Tovi"!
viết bởi Dare's Freedom 24 Tháng hai, 2010