tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A Portland slang term for a metrosexual male.
"Look at those Town Heroes, they are so in the closet."
viết bởi Tallex 26 Tháng hai, 2007