tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When an Asian guy busts a projectile load all over an Middle Eastern woman in a desert
see above Toyko Sandblaster
viết bởi Michael Scott Jr 11 Tháng mười một, 2010