tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Ricochet/CS player who owns. Name Tozzar=Wanksta in the UK.
Tozzar you should change your name to turtle. (What GRITS would say)
viết bởi Wanksta 19 Tháng một, 2004