tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
So terrific that its amazing
That girls boobs are Tramazing.
viết bởi Thedirtyduece 27 Tháng bảy, 2012
 
2.
Something that is tragic yet amazing at the same time.
Those two trains colliding was Tramazing
viết bởi Jeff McTiernan 27 Tháng bảy, 2007