tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When a drunk chick shows her tramp stamp
a drunk chick shows you her tramp stamp, Which makes it a tramp stamp moment
viết bởi DUMB N STONED 24 Tháng một, 2011