tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Used to describe someone who looks like a transvestite.
tom: woah, look at that chick

steve: ummm dude, that's a guy

tom: in that case, that guy's trantastic.
viết bởi Trantastic. 16 Tháng năm, 2009