tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Basically, The inside of your asshole.
Girl: Shoot it in my trash walls!
Guy: What?
Girl: My ass...
viết bởi YWE666 21 Tháng sáu, 2011