Cliche term for Nashua, used primarily by the rich white people who live in the good part as well as the ultra-wealthy people who live in Hollis and Amherst to describe the ghetto downtown where all the lower-income immigrants and trashy white people live.

This is also the place where the old mills, which brought in 99% of the city's income 140 years ago, are located.
Hollis kid #1: I'm bored.

Hollis kid #2: Wanna get high?

Hollis kid #1: You have?

Hollis kid #2: Nah, but I know a Mexican in Trashua who sells.

Hollis kid #1: Fuck man. I donwanna get stabbed walkin' through there.
viết bởi 603explorer 09 Tháng mười, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×