Top Definition
adjective/noun/verb
1.extremely impressive or daunting; inspiring great admiration, apprehension
2. lacking intelligence or common sense
3. irritate (someone); make (someone) a little angry
4 enjoyment, amusement, or lighthearted
5 take delight or pleasure in (an activity or occasion)
A person trevorsages when they piss someone off or are being nice to them it is all within the context. A person call be called a trevorsage if the help someone or is being awesome, but also if they are being annoying. The action term for a trevorsage is trevorsaging.
#awesome #tervorsahe #cool #fun #nice
viết bởi dwiz1234 29 Tháng sáu, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×