Top Definition
adjective/noun/verb
1.extremely impressive or daunting; inspiring great admiration, apprehension
2. lacking intelligence or common sense
3. irritate (someone); make (someone) a little angry
4 enjoyment, amusement, or lighthearted
5 take delight or pleasure in (an activity or occasion)
A person trevorsages when they piss someone off or are being nice to them it is all within the context. A person call be called a trevorsage if the help someone or is being awesome, but also if they are being annoying. The action term for a trevorsage is trevorsaging.
viết bởi dwiz1234 29 Tháng sáu, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×