Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
The fear of someone named Trevor. As or pertaining to a human named Trevor.
My Psychotic friend Gabby has trevphobia.
viết bởi Gooooooooob 16 Tháng mười, 2011
3 0