Top Definition
to regret an embarrassing action brought upon oneself.
"You hooked up with Tammy regardless of the fact that she has the swine flu? You had better Trina Turk."
viết bởi Gabba Goo 05 Tháng mười, 2009
Trina Turk/ Trina Turkin'
a dance of penitence, expressing remorse, regret, ruefulness, contriteness, and disappointment.

antonym: satisfaction
you drop your friend's expensive bong attachment,

you must now trina turk: a brief dance incorporating finger snapping and Farnesworth Bentley-esque foot work.
viết bởi natpoonan 05 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×