tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
an unflushably monstrous turd
That triple fat deuce was so colossal it probably didn't even make a splash.
viết bởi f'd 27 Tháng hai, 2011