Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
When requiring three flushes to remove all fecal matter from the toilet.
After cloging the toilet with poop, Evan flushed three times and said, wow! A triple flusher!
viết bởi Rodd_Snyder 20 Tháng bảy, 2006
18 3