tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Using ecstacy (MDMA) with acid and mushrooms all at once.
Wanna do a Triple Hippy-Flip for the rave?!
viết bởi Sara Maris 30 Tháng sáu, 2008

Words related to Triple Hippy-Flip

acid drugs escatacy hippie flip shrooms triple flip