tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Third eye, Reason, Consciousness. Used heavily in UG hip hop.
Damn, that girl has some crazy triple optic. Yeah shes down.
viết bởi infiniteimagination 05 Tháng bảy, 2012