tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Abbreviation for: Stop Snitchin, Stop Lyin
(little sister)- "Mom, he hit me."
(Big Brother)- Triple SL... Bitch
viết bởi D to the P 01 Tháng bảy, 2006