tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A girl who smokes cigarettes, weed, and dudes' poles.
Veronica is such a slut, I heard she's a triple smoker.
viết bởi stonedogj 08 Tháng mười hai, 2011