tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
joins you xbox lobby..... great another nuke
56 kills in a single choppa! Triple Ts 43 36
viết bởi Xx_TC36_xX 27 Tháng một, 2011