tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
abbr. for "freestylin fun-for-all"
man, we be kicken it at amps pad and havin a Triple-F A
viết bởi Da Becksta 13 Tháng bảy, 2000