tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Having sex with a turducken.
Thanksgiving at the office has never been the same since Steve pulled a Triple-Fowl Play last year.
viết bởi CDavidson 08 Tháng mười một, 2007