Top Definition
I just impregnated you and now I am being drafted to Iraq. (Most effective if a guy uses it on a girl)
Tony was looking for a good time with Reba, but he didn't want to spend all night with her, so he decided to triple-dot (...) her.
viết bởi James K. (jkinslow007) 24 Tháng một, 2008
I just impregnated you and now I am being drafted to Iraq. (Best if a guy uses it on a girl)
Tony was looking to have a good time with Reba, but he didn't want to stay with her, so he decided to triple-dot (...) her.
viết bởi Jimmy K. 24 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×